Produkty

O nas

Projektujemy, produkujemy, oraz montujemy drzwi i ??cianki drewniane. Od pocz?tku powstania firmy to jest od 1991, stawiamy na jako??? i r????norodno??? produkt??w w szczeg??lno??ci w zakresie odporno??ci ogniowej EI 30, EI 60, dymoszczelno??ci i izolacyjno??ci akustycznej Rw 46dB, 42dB, 37dB, 32dB. Pierwsze drzwi z odporno??ci? ogniow? wyprodukowali??my w 1994r. By??a to ca??kowita nowo??? na polskim rynku. Z czasem sta??y si? one wymogiem i standardem. Przez kolejne lata .....

czytaj więcej
Narodowa strategia sp??no??ciEULER HERMES